Ana Sayfa Teknoloji Parametre Ne Demek ?

Parametre Ne Demek ?

Parametre Ne Demek

Sosyal yaşamda, esas bilimlerde, matematikte ve bilgisayar bilimlerinde sıkça sarfedilen tek terim olan parametre, çokça rast gelinen nicel ve nitel özelliklerin tanımlanması ile meydana çıkmıştır. İnsan hayatındaki nesneler nicel ve nitel yönlerden tanımlanırken muhtelif tanımlamalara gereksinim duyulmuş ve bu tanımlamalar yeni tek terim ihtiyacını doğurmuştur. Tek nesne betimlenirken nicel ve nitel özelliklerinin altında henüz öznel olarak parametrelerle betimlenir başka bir deyişle parametre nitel ve nicel kavramlarının alt kümesi şeklinde tek tarif inşa etmek mümkündür.

Parametre teriminin değişik alanlarda uygulanması değişik tanımlamalar getirilmesine yol açmıştır. Sosyal bilimlerde parametre, “bir değişkenin bütün evren içindeki özeti” ifadesiyle tanımlanır. Matematikte ise parametre, tek fonksiyondaki parametreler dışında değişik harfli ifade gösterilip sayısal kıymet sahibi olan ifadeler bütünü, eşitlik unsurlarıdır. Çok sayıda parametreyi bağlayan ortak parametre de parametre olarak adlandırılır. Parametreler matematikte bilinmeyene ulaştıran araçlardır, net bulgular ifade ederler ve eşitlik ya da fonksiyon içerisinde sabit kıymetler alırlar. Diğer yandan meçhul parametreler eşitlik içindeki parametreyi etkilemeyecek halde olan meçhul değerlerdir.

Örneğin, f(x)’=ax2 bx C denklemindeki “a”,”b” ve “C” değerleri denklemde katsayı bildiren parametrelerdir ve fonksiyon tek türev prosedürü ifade ettiği için “C” parametresi denklemin sonucunu değiştirmez ve “x” bilinmeyeni gibi parametre değildir.

Bilgisayar bilimlerinde parametre teriminin tarifi yapılırken hem matematikten hatta sosyal bilimlerden takviye alabilmek gerekmektedir. Parametre terimi nerdeyse bütün programlama dillerinde sarfedilen ehemmiyetli tek terim durumundadır. Fiziksel tek nesnenin özelliklerinin betimlendiği gibi kodlanan tek nesnenin de muhtelif özelliklerinin tanımlanması gerekmektedir. Bilgisayar bilimlerinde tariflenen bu özelliklere “parametre” denir. Parametreler sayısal tek kıymet bulunduğu gibi “string” tarzında yazısal ifadeler de olabilir.

Mesela kırmızı tek otomobil ele alıncak olursa; otomobil nesne, renk parametre ve kırmızı da renk parametresinin kıymeti şeklinde düşünülebilir. Aynısı bu yolla kodlama yapar iken tariflenen tek nesneye de parametre adındaki özellikler atanır ve her tek parametre içerisinde tek kıymet barındırır.

Parametrenin Uygulamaya Dillerindeki Yeri ve Anlamı

Programlama dillerinde parametreler en fazla fonksiyon komutlarında kullanılır. Fonksiyon içerisine tariflenen tek ya da daha çok parametre fonksiyon içerisinde işleme tabi tutularak tek netice dönmesi beklenir. Fonksiyon içindeki işleme giren sayısal kıymetler ardından ayarlanabilir ya da sabit kıymetler olarak tanımlanabilirler. Fonksiyon içindeki işleme giren bu değerleri bildiren ifadelere “parametre” denir. Fonksiyon içindeki işleme sonradah parametre olarak iletilen kıymetler olabilir. Fonksiyon ilk tanımlandığı zamandan ardından prosedür içindeki parametreler değişmesi gerekebilir. Fonksiyon içindeki işleme ardından iletilen ve yeni parametre kıymetini alan bu ifadelere “argüman” denir.
Yukarıdaki misal, tek sayının karesini alma prosedürünü sağlayan tek fonksiyon yapısına aittir. Bu fonksiyonda “sayi” ifadesi tek parametredir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz